REA-loggan hemsida

AktieREA analys för December 2013

December månads REA-analys.

REA portföljen ser nu ut så här, ingen större förändring från novemberanalysen.
Tele2, Swedbank, Astra Zeneca, NCC, Boliden, Fabege, Castellum, Holmen, Industrivärlden och SHB.
Klicka på bilden för att förstora den.

Är du redan ägare till några av de aktier som är numrerade från 11 till 20 rekommenderar vi att du behåller dessa. Nordea Bank har ersatt Milicom Int. Som har åkt ut ur listan.
Har du  aktier som inte finns med på listan från 1-20, då bör du tänka på om det kan vara dax att sälja dessa. Du bör då fundera över vad som gjorde dessa aktier köpvärda tidigare och om det fortfarande är så att de är köpvärda. Om inte rekommenderar vi att du säljer dem nu.

Med AktieREA metoden kan du bygga upp en aktieportfölj som är en långsiktig portfölj för värdeinvestering med trolig god avkastning.
Portföljen kommer variera något över tiden beroende på vilka aktier som det är REA på för tillfället.
AktieREA metoden identifierar undervärderade möjligheter på aktiemarknaden med relativt hög säkerhet.
Dock är nästan hela börsen högt värderad fortfarande och därför vill vi varna för att större sättningar kan komma alternativt ett ännu större ras.

Men då öppnas ju intressanta möjligheter att göra goda investeringar för framtiden.

God Jul och ett Gott Nytt Aktieår!